Dariusz Łukawski

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SZKOLENIA MEDIALNE, KOMUNIKACJA KRYZYSOWA, PRODUKCJA TV

Dariusz Łukawski MEDIA proponuje profesjonalistkom i profesjonalistom kreującym swoje kariery, nabycie umiejętności wystąpień publicznych. Niezbędnych w komunikacji z zespołem, menedżerami, na seminarium czy konferencji.

Warsztaty, uzupełnione szkoleniem medialnym, umożliwią uczestnikom precyzyjne i atrakcyjne konstruowanie komunikatów, pozbycie się tremy i swobodę wypowiedzi. Efektem „ubocznym” jest „przyjaźń” z kamerą, jak i znajomość medialnych realiów.

Dariusz Łukawski zawsze konstruuje autorski program szkolenia zgodnie z potrzebami partnerów. Zawsze są to warsztaty indywidualne lub w kameralnych grupach. Zawsze z udziałem operatora filmującego ćwiczenia, co pozwala na ich bieżącą analizę.

W miarę potrzeb w szkoleniu może dodatkowo uczestniczyć logopeda, stylistka, wizażystka, dziennikarz, językoznawca.

Oprócz szkoleń oferujemy wykłady, prelekcje oraz produkcję filmów promocyjnych i edukacyjnych.

Dariusz Łukawski

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SZKOLENIA MEDIALNE, KOMUNIKACJA KRYZYSOWA, PRODUKCJA TV

Dariusz Łukawski MEDIA proponuje profesjonalistkom i profesjonalistom kreującym swoje kariery, nabycie umiejętności wystąpień publicznych. Niezbędnych w komunikacji z zespołem, menedżerami, na seminarium czy konferencji.

Warsztaty, uzupełnione szkoleniem medialnym, umożliwią uczestnikom precyzyjne i atrakcyjne konstruowanie komunikatów, pozbycie się tremy i swobodę wypowiedzi. Efektem „ubocznym” jest „przyjaźń” z kamerą, jak i znajomość medialnych realiów.

Dariusz Łukawski zawsze konstruuje autorski program szkolenia zgodnie z potrzebami partnerów. Zawsze są to warsztaty indywidualne lub w kameralnych grupach. Zawsze z udziałem operatora filmującego ćwiczenia, co pozwala na ich bieżącą analizę.

W miarę potrzeb w szkoleniu może dodatkowo uczestniczyć logopeda, stylistka, wizażystka, dziennikarz, językoznawca.

Oprócz szkoleń oferujemy wykłady, prelekcje oraz produkcję filmów promocyjnych i edukacyjnych.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 • zasady przygotowania i konstruowania wystąpień publicznych
 • postawa, ubiór, język, intonacja – budowa portretu komunikacyjnego
 • nawiązanie dobrej relacji z odbiorcami, zabiegi retoryczne i ulubione zwroty najwybitniejszych mówców
 • 5 zasad opanowania tremy

PROFESJONALNY KONTAKT Z MEDIAMI

 • nagrania przed kamerą
 • prezentacje rodzajów programów
 • zajęcia ze stylistą, logopedą, wizażystką i operatorem kamery
 • nagranie w warunkach studyjnych
 • analiza i dyskusja
 • warsztat radiowy
 • symulacje uczestnictwa w programach publicystycznych, śniadaniowych, informacyjnych

INDYWIDUALNY TRENING MEDIALNY

 • przygotowanie do konkretnego programu
 • przygotowanie do debat
 • wystąpienia na konferencjach prasowych
 • kryzys, jak zapobiec, jak zapanować

SZKOLENIA DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH

 • rola rzecznika
 • czego oczekują media
 • komunikatywność rzecznika a wizerunek firmy
 • aspekty prawne kontaktu z mediami
 • kiedy firmę reprezentuje rzecznik a kiedy prezes

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 • analizy i opinie na temat projektowanych kampanii marketingowych i reklamowych. Projekt zaopiniują niezależni specjaliści z branży medialnej – realizator wizji, reżyser tv, realizator dźwięku, psycholog, językoznawca
 • konsultacje z profesjonalnymi stylistami i wizażystkami
 • konsultacje logopedyczne

ZASADY KONSTRUKCJI MATERIAŁÓW FILMOWYCH DO WEWNĘTRZNYCH PORTALI INTERNETOWYCH

 • zasady filmowania i montażu
 • język informacji i zasady narracji
 • sztuka „manipulacji” obrazem i tekstem

WYKŁADY DLA NAUCZYCIELI

 • rodzaje mediów
 • jak się poruszać w medialnej rzeczywistości
 • unikanie i rozwiązywanie kryzysów
 • kreowanie wizerunku w mediach
 • medialny świat a zagrożenia dla młodzieży

PRODUKCJA TV

 • produkcja programów tv
 • pisanie lub analiza scenariuszy

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SZKOLENIA MEDIALNE, KOMUNIKACJA KRYZYSOWA, PRODUKCJA TV